პროფესიული ლიცეუმი

ცხოვრებისეული ღირებულებებისადმი მიძღვნილი გამოფენა და კულტურული ღონისძიებები შამქირის პროფესიულ ლიცეუმში

დონორები & პარტნიორი ორგანიზაციები