პარტნიორი ორგანიზაციები

საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი

2000 წელს შეიქმნა და 400-მდე აქტიურ წევრს აერთიანებს, ის რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციაა და ძირითადად ქვემო ქართლის რეგიონში ოპერირებს.ორგანიზაციის ძირითად მიზნებია: აზერბაიჯანელ ქალთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ქალებისა და ბავშებისათვის კულტურული ...

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი - CCIIR

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი - CCIIR არასამთავრობო (NGO) კვლევითი ორგანიზაციაა, რომელიც 2005 წელს დაარსდა და სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტებს განათლების მიმართულებით, შეისწა ...

რეგიონალური განვითარების კავშირი "ტამასი"

"ტამასი" 2008 წლიდან თანამშრომლობს ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან როგორებიც არიან მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეუთოს ოფისი ბაქოში, გლობალური ფონდი შიდსთან, ტუბერკულიოზსა და მალარიასთან საბრძოლველად. "ტამასი", დასავლეთის რეგიონში ახორციელებს ...

დონორები & პარტნიორი ორგანიზაციები